Byggnadsmåleri, rådgivning och färgsättning.

  YTBEHANDLINGAR:
* Målning av tak, vägg, snickerier mm
* Fönsterrenovering tex målning, kittning, tätning, putsning mm
* Dekor, lasyrmålning o dyl.
* Nikotin, brand, fuktsaneringsmålning mm
* Fasadmålning av trä, mur, plåt mm.
* Rostskyddsbehandling av järn och plåt

YTBEKLÄDNADSFÖRÄDLING:
* Tapetsering, vävuppsättning, våtrumsbehandlingar mm.

ÖVRIGA KONSULTATIVA TJÄNSTER
* Färgsättning / Produktval
* Målningsbeskrivningar
* Kalkylering