Vi skall i samråd med beställare välja färgtyper och andra material för estetiskt och skyddande målerihantverk med den lägsta möjliga påverkan på miljö och hälsa.

Vi uppfyller kraven i Målaremästarnas miljöcertifiering enl. följande punkter.
  * arbeta förebyggande för en minskning av miljöpåverkan och att alltid sträva efter en förbättring på området

* följa lagar som gäller för miljöskydd

* hushålla med resurser såsom vatten och energi m.fl.

* begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfallet sorteras och lämnas för återvinning

* arbeta förebyggande för minskat utsläpp av lösningsmedel