Vi tillgodoser kundens behov och önskemål av byggnadsmåleri i estetiska och skyddande syfte.

KS MÅLARNA I MALMÖ AB bildades 1988 av nuvarande ägare Knut Sjöland, och har kontor i Malmö. Företaget bedriver traditionellt måleri inom husbyggnad o dyl.

Största kunder finns inom den privata företags-marknaden av såväl nyproduktion som underhåll av kontor, skola, villa, bostäder, industri, mm.

Några av våra större kunder är :

CMM-gruppen
Expandia
Götenehus
Sydkraft