KS Målarna borgar för 30 års yrkeserfarenhet,
stor flexibilitet samt stort ansvar för kvalitet och miljö.